Contestarea procesului-verbal

16 mai 2019 108

Buna ziua. Noi nu suntem de acord cu procesul-verbal facut de agentul de patrulare, care nu a interpretat corect indicatorul rutier. Ne-am oprit pe cateva minute sa intreb la farmacie de niste medicamente pentru un bebelus care era cu noi in masina, in urma externarii. In spatele nostru era indicatorul "Stationarea interzisa", dar in procesul-verbal este trecut indicatorul "Oprirea interzisa". Sotul nu a fost de acord si nu a semnat, dupa care a fost chemat un martor. Din cate stim, la indicatorul "Stationare interzisa" se permite oprirea voluntara pe 5 minute. Nu am stat nici 5 minute, agentul s-a apropiat si a luat permisul si certificatul de testare tehnica, a plecat la ei in masima si vreo am asteptat 20 de minute sa ne scrie procesul- verbal. Cum poate el sa ne sanctioneze pe art. 240, alin.1 CC? Ce vina avem noi ca ei ni stiu indicatoarele? Putem avea castig daca dam la contestare? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
În caz de admistrare corespunzătoare a probelor, luînd în calcul erorile enunțate există temei de nulitate a procesului verbal pe motiv de
încadrarea juridică incorectă a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;

Contestația se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator în... mai detaliat termen de 15 zile din data cînd ați facut cunoștință
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie
(1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrşite şi a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal.
(2) Celelalte încălcări ale art.443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie doar în cazul în care acestea afectează în mod esenţial fondul cauzei.

16 mai 2019