Contestarea procesului-verbal

19 martie 2022 55

Buna ziua. Ieri agentii INSP au intocmit un proces-verbal in privinta mea pentru că n-as fi cedat trecerea pietonului. Nu am fost de acord cu constatarile lor si n-am semnat procesul-verbal si am plecat de la fata locului fara copia acestuia. Care este procedura de contestare dupa ce voi primi procesul-verbal prin posta? Daca procesul-verbal nu vine prin posta, care sunt actiunile mele?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Student
 • Dreptul penal
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii
 • Dreptul familiei

Bună Alexandru, procesul de contestare va fi următorul :
1. După primirea copiei procesului-verbal prin poştă aveţi la dispoziţie 15 zile de al contesta, prin depunerea unei contestaţii (cu indicarea motivelor dumneavoastră) la autoritatea unde activează agentul constatator (adresa juridică din procesul-verbal).
2. În urma primirii contestaţiei, agentul constatator în termen de... mai detaliat 3 zile va remite dosarul contravenţional în instanţa de judecată competentă (după circumscripţie).
3. Va fi stabilită data şedinţei de judecată, unde după posibilitate vă veţi prezenta sau veţi solicita examinarea în lipsă.

În cazul în care nu veţi primi copia procesului-verbal, puteţi să o solicitaţi printr-o cerere.

Succes!

20 martie 2022
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Alexandru, eu te orientez ce spune Codul contravențional Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care... mai detaliat nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.
(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.
(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.
(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.
(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.
(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.
(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

21 martie 2022