Contestarea procesului-verbal contravențional

30 decembrie 2022 38

Buna! Un curier care facea o livrare la noi in bloc a parcat masina chiar in fata portii de la parcare si a blocat accesul. Eu i-am facut observatie, dar el nu a reactionat. Cand am scos telefonul ca sa fac poze cu masina parcata neregulamentar ca sa-l reclam la politie, acesta a devenit agresiv si m-a lovit de cateva ori. Eu m-am aparat si in proces, l-am lovit si eu. Am sunat politia pentru ca aveam leziuni pe fata. M-au chemat la sector unde am scris plangere, apoi am fost la centrul de medicina legala pentru a documenta leziunile. Peste putin timp, m-a polițistul care gestioneaza cazul si m-a invitat la sector, unde se afla si agresorul. Acesta incerca sa minta precum ca eu primul l-am lovit. Politistul a zis ca ne face procese-verbale la ambii, chiar daca nu avea probe. I-am zis sa caute inregistrarile de la camerele de supraveghere din zona ca sa vada cine a inceput conflictul si ce s-a intamplat. Politia a accesat acele inregistrari si acolo se vede in mod clar cum agresorul sare la bataie si cum eu m-am aparat doar. Cu toate acestea, politistul a intocmit proces-verbal si in privinta mea in temeiul art. 78 si 354 CC si mi-a aplicat amenda. Vreau sa contest aceasta decizie. Am vreo șansă să câstig?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Alex, da ai câștig de cauză, dar nu uita din momentul întocmirii procesului verbal, ai dreptul la contestare timp de 15 zile din momentul întocmirii p/v. Asta e prevăzut în Codul contravențional Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra

... mai detaliat cauzei contravenționale

(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.

(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.

(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.

(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.

(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

1 ianuarie 2023