Contract de arendă a unui teren, cu dreptul de cumpărare în viitor

15 iunie 2021 43

Vreau să iau un teren în arendă de la o organisaţie, cu dreptul de cumparare în viitor a acelui teren. Cum să întocmim contractul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Goriță
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua , Afanasie.
În primul rând trebuie să precizați ce fel de contract aveți nevoie
Contract de arendă = unde bunul imobil este un teren agricol, sau
Contract de locațiune = un bun determinat individual .
Legislaţia în vigoare prevede drepturi specifice ale locatarului, care nu reies din
obligaţiile corelative ale locatorului... mai detaliat şi acestea sînt următoarele:
- dreptul de a răscumpăra bunul închiriat în întregime sau parţial dacă legea nu
prevede vreo îngrădire în acest sens.

16 iunie 2021