Contract de arvună

27 septembrie 2020 113

Bună ziua! Vreau să cumpăr un imobil, dar proprietarul lui se află în Rusia și din cauza pandemiei nu dorește să vină, spunând că nu are posibilitatea decât după Anul Nou. Am hotărât să facem un contract de arvună în 2 copii, în care să fie indicată prețul, să le semnăm, după care prin intermediul poștei electronice (scanate) să le trimitem între noi. Va fi valabil din punct de vedere juridic un asemenea contract dacă e scanat (mă refer la semnătura de pe el)? Mulțumesc frumos.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua,
Un contract de arvună semnat prin intermediul poștei electronice (scanate) nu va avea putere juridică deoarece contractul de arvună pentru a confirma încheirea și a garanta executarea contractului de vînzare-cumpărare a unui bun imobil trebuie să fie autentificat notarial.
Potrivit art. 954(2) din Codul Civil “Convenţia cu privire... mai detaliat la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligaţia garantată. În celelalte cazuri, convenţia cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancţiunea nulităţii absolute.”
Potrivit art. 323 din Codul Civil “Forma autentică a actului juridic este obligatorie: a) dacă actul juridic are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile sau grevarea acestora cu drepturi reale limitate, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;.”

28 septembrie 2020

Bine
Mulțumesc frumos

28 septembrie 2020