Contract de locatiune

4 martie 2019 25

Bună ziua! O rudă care este plecată peste hotare dorește să dea în chirie apartamentul care îi aparține. Spuneți-mi, vă rog, dacă e posibil să o ajut să deschid un contract direct cu locatarul ca eventual să achităm și impozitele? Rog o îndrumare în acest sens pentru a nu ne certa cu legea. Vă mulțumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna Olga,

Părțile pot semna, scana și expedia contractul prin e-mail după care, pot face schimb de exemplare cu semnătura în olograf expediind contractul prin oficiul poștal.
Totodată, proprietarul bunului poate elibera o procură prin care împuternicește o altă persoană să-l reprezinte la încheierea contractului și îndeplinirii altor formalități.
Contractul urmează a... mai detaliat fi înregistrat de către proprietarul locuinței în DGAF teritorială în termen de 3 zile de la încheierea contractului.
În primele 2 zile de la încheiere urmează să achite impozitul pe venit care este de 7% dacă bunul este dat în locațiune unei alte persoane fizice. În lunele următoare impozitul pe venit se achită până la data de 2 a lunii sau poate fi achitat parțial sau integral în avans.

4 martie 2019