Contract de locațiune

21 martie 2024 3

Bună ziua. Dacă închei un contract de locațiune sub semnătură privată, care conține datele personale ale mele și ale locatarului, date privind bunul închiriat, semnăturile părților, un asemenea contract este valabil? Mai exact, dacă locatarul refuză să restituie obiectul închiriat, eu pot să-l acționez în judecata în baza acestui contract, sau pierd bunul? Este necesar să autentific contractul la notar?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Dreptul afacerilor

Buna! Sigur că puteți semna și încheia un asemenea Contract și fără notar, doar părțile. În ceea ce privește restituirea obiectului, este necesar să fie clar stipulate clauzele contractuale. Pentu ajutor și suport juridic, apelați la nr. de telefon 069049267

22 martie 2024