Contract de locațiune pe 3 luni; pot renunta la luna III?

29 iunie 2017 282

Buna ziua, stau la gazda si am încheiat contract de locatiune pe o perioadă de 3 luni, ultima lună nu doresc să mai stau, se poate de reziliat acest contract, sau sunt obligat sa achit chiria pe toată perioada contractuală? Va mulțumesc mult. Toate bune.

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

De fapt in contract scrie expres conditiile de rezilierea a contractului si efectele acestuia! Daca aveti posibilitatea comentati mai jos conditiile prevazute expres de contract!

29 iunie 2017

Nu sunt indicate condițiile de reziliere, doar datele locatorului și locatarilor, perioada contractuală și obligațiile locatarilor.

29 iunie 2017
29 iunie 2017
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Vadim,

Dumneavoastră în calitate de locatar puteți rezilia contractul doar atunci când :
a) ați pierdut capacitatea de muncă şi nu puteți folosi bunul închiriat;
b) sunteți privat de libertate şi nu puteți executa obligaţiile contractuale.

Contractul poate prevedea şi alte motive de reziliere din inițiativa dvs, de aeea... mai detaliat trebuie să citiți atent ce aveți stipulat în acesta. Din contractul eximplificat de dvs mai sus, la punctul 9.1 cu privire la rezilierea contractului aveți reglementat faptul precum că Prezentul contract poate fi reziliat prin acordul ambelor părţi, iar partea care a iniţiat rezilierea este obligată să înştiinţeze cealaltă parte, prin scrisoare cu aviz de recepţie, în conformitate cu legea sau prevederile stabilite în prezentul contract. Astfel, dvs înștiințați locatorul despre acest fapt printr-o scrisoare cu aviz de recepți, iar acesta nu va putea să vă interzică acest fapt odată ce aveți această condiție prezentă în contract.

Totodată, pnct 9.4 spune că Prezentul contract va fi reziliat după expirarea termenului de înştiinţare. iar pnct 9.5 Locațiunea încetează - prin acordul ambelor părţi conform pct. 9.1. al prezentului contract;

29 iunie 2017
Octavian Cazac
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul imobiliar

Sintagma "iar partea care a iniţiat rezilierea este obligată să înştiinţeze cealaltă parte, prin scrisoare cu aviz de recepţie," din pct. 9.1 al contractului model ce l-aţi folosit nu vă acordă un drept de reziliere unilateral, ci doar spune că, dacă aveţi un drept de reziliere prevăzut de lege sau... mai detaliat contract, iată care e procedura de transmitere a declaraţiei de reziliere.
Dacă contractul e pe termen, şi nu aveţi un drept clar de reziliere fără motiv, atunci nu puteţi rezilia contractul fără motiv şi trebuie să achitaţi şi chiria pentru ultima lună. Vă mai puteţi judeca cu locatorul (proprietarul) dacă el chiar suferă un prejudiciu aşa de mare ca chiria pentru o lună.

29 iunie 2017