Contract de munca

30 iunie 2020 48

Buna ziua. Am activat într-o instituție de învățămînt timp de 7 luni, fără contract de munca. Am fost concediata fără niciun motiv și mi-au spus că voi fi angajată din nou de la 1 septembrie. Concedialele nu mi-au fost achitate, spunându-mi că am fost angajată pe perioada de proba până la 31 mai. Perioada de proba poate dura 7 luni?. Vechimea în muncă mi-au întrerupt-o, ordin de concediere nu am semnat. Ce sa fac in cazul acesta? Cui sa ma adresez? E corect cum au procedat cu mine din punct de vedere al legii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Inclusiv perioada de proba urmeaza a fi identificata prin contract de munca.
In cazul perioadei de probă, coul muncii prevede
Articolul 60. Perioada de probă

(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 3 luni şi,... mai detaliat respectiv, de cel mult 6 luni – în cazul conducătorului unităţii, adjuncţilor lui, contabilului-şef şi altor persoane cu funcţie de răspundere lista cărora se aprobă de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 30 zile calendaristice.

(2) În perioada de probă nu se include perioada aflării salariatului în concediu medical şi alte perioade în care el a absentat de la lucru din motive întemeiate, confirmate documentar.

(3) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă. În lipsa unei astfel de clauze, se consideră că salariatul a fost angajat fără perioadă de probă.

(4) Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă.

(5) Pe durata contractului individual de muncă nu poate fi stabilită decît o singură perioadă de probă.

Articolul 61. Perioada de probă a salariaţilor angajaţi în baza contractului

individual de muncă pe durată determinată

Salariaţii angajaţi în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pot fi supuşi unei perioade de probă care nu va depăşi:

a) 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

b) 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Puteți merge la inspectoratul muncii si depune o sesizare in acest sens, astfel angajatorul va urma sa dea explicații, daca se stabilește vinovat, impus la corectare situație si amendat.

1 iulie 2020