Contract de muncă cu cadre didactice

23 ianuarie 2023 28

Bună ziua. Este în drept înstituția de învățământ general (privată) să încheie contrat de muncă pe perioadă determinată (de exemplu 1 an) cu cadrele didactice? Art. 55 din Codul Muncii nu specifică acest lucru.