Contract de raspundere materiala individuala

16 noiembrie 2022 15

Buna ziua. Este in drept institutia de invatamant sa incheie Contracte de raspundere materiala individuala cu cadrele didactice? Mentionez ca in Anexa 1 la HG Nr. 449
din 29.04.2004 nu este specificata acesta optiune.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună Elena.
Interesant ce bunuri are cadrul didactic la evidență... cretă, registru (catalog) și arătător...
-Poate fi încheiat contract de răspundere materială dacă cadrele didactice sunt și laboranţi, metodiştii catedrelor, decanatelor, şefii de sectoare în biblioteci.
Probabil sunteți și diriginte iar managerul vrea ca mobilierul și tehnica din clasă să fie pe seama... mai detaliat voastră... atunci aduceții la cunoștință managerului (directorului) că în instituțiile de învățămînt există personal didactic auxiliar și de deservire, în special funcția E6019 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere care trebuie să gestioneze toate bunurile și respectiv cu el trebuie de semnat asemenea contract.
Totodată în caz că dumneavoastră în calitate de cadru didactic decideți să deteriorați bunurile instituției atunci purtați răspundere materială în limitele prevăzute de art.336 Codul Muncii potrivit căruia
Articolul 336. Limitele răspunderii materiale a salariatului
Pentru prejudiciul cauzat angajatorului, salariatul poartă răspundere materială în limitele salariului mediu lunar dacă prezentul cod sau alte acte normative nu prevăd altfel.

17 noiembrie 2022