Contract de societate civila

8 septembrie 2020 54

Salut, dragi juristi! Legislatia permite ca in cadrul unui contract de societate civila (CSC), contabilitatea sa fie realizata doar de catre una din partile acestui CSC?
Explic.
Trei companii au semnat un CSC. Doua din ele nu au alta activitate decat cea care este prevazuta de CSC. Au doar administrator si atat, care in acte are si calitatea de contabil-sef. SRL care adimistreaza CSC mentine evidenta contabila pentru toate companiile parti ale acestuia. De fapt, evidenta contabila pentru celelalte doua firme parti ale CSC se limiteaza la intocmirea rapoartelor si transmiterea acestora catre organele de control abilitate.
Serviciul fiscal insista ca fiecare companie trebuie sa aiba contabil (e normal), iar daca sunt administratorii mentionati in aceasta calitate - acestea sa fie apti ca sa poata demonstra ca ei cunosc contabilitatea si pot intocmi de sinestatator acte contabile. In caz contrar, fiscul considera ca firma achita salariu in plic catre companii specializate care presteaza servicii contabile.
Suna aberant, dar in acelasi timp motivul si scopurile institutiilor de control e clar, si anume de a depune presiune pe companiile mentionate. Mai ales ca aceasta se intampla dupa controlul total efectuat (2020), in cadrul caruia nu au fost expuse pretentii legate de acest subiect.
Deci poate un SRL, parte a CSC, sa duca contabilitatea pentru celelalte 2 parti, atata timp cat celelalte 2 parti nu au alta activitate comerciala decat cea expusa in CSC?
In CSC este mentionat ca SRL care administreaza CSC intocmeste rapoartele care reflecta activitatea CSC. Fiscul insa nu este de acord cu aceasta si cere angajarea unor contabili calificati la fiecare din firme, dar nu este clar pentru ce?
Va multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Triboi
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua!
Contractul de societate civilă nu formează o personalitate juridică distinctă de părțile contractului pentru a delega obligația de ținerea contabilității. În baza contractului, câștigurile aparțin părților proporțional cotelor părți în societatea civilă.
Prin urmare, toate 3 societăți parte la contract înregistreză venituri care trebuie documentate fiscal și declarate sub... mai detaliat formă de raporturi.
Conform art. 18 din Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, Entitatea are obligația de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b). Astfel, chiar dacă în entitate există doar administratorul și aceasta are o singură activitate, acest fapt nu face vreo excepție de la obligația de a ține evidența contabilă.
Referitor la subiecții care pot ține această evidență, același articol (art. 18) la alin. (2) prevede că:
Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine:
a) conducătorului, administratorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. a), c) și d) - persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
Conducătorul/administratorul este în drept:
1. Să țină singur evidența contabilă, cu respectarea tuturor obligațiilor și standardelor de ținerea contabilității. Aici sigur că e nevoie măcar de cunoștințe generale privind aspectele contabile.
2. Să numească un contabil-șef sau o altă persoană împuternicită de organizarea și conducerea contabilității;
3. Să transmită ţinerea contabilităţii altei entități în bază contractuală. Sunt companii care se ocupă de ținerea evidenței contabile în baza contractuală.

În cazul dvs, fiscul nu poate să vă limiteze dreptul de a ține singur evidența contabilă, a împuternici pe cineva cu această funcție sau de a încheia un contract în acest sens. Dacă nu aveți fapte economice complicate, vă recomand: să găsiți un contabil care va lucra part-time sau să încheiați un contract cu o companie ce se va ocupa cu această funcție (tarifele nu vor fi scumpe dacă evidența contabilă va fi simplă).

Mult succes!

8 septembrie 2020