Contract de vânzare-cumpărare

11 ianuarie 2024 3

Bună ziua. La încheierea contractului de vânzare-cumpărare este nevoie de semnătura soției, dacă proprietar este soțul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Dacă bunul vândut este un bun imobil dobândit în timpul căsătoriei atunci la vânzare trebuie și acordul (semnătura) soției.
Dacă bunul vândut este un bun mobil sau dacă este un imobil ce aparține în exclusivitate soțului (a fost dobîndit cu titlu gratuit (moștenire sau donație) în timpul căsătoriei, sau a... mai detaliat fost dobândit până la căsătorie atuni nu este necesar acordul (semnătura) soției la vânzare.

11 ianuarie 2024