Contract de vanzare-cumparare a casei

5 noiembrie 2018 31

Noi am cumparat casa de la soacra. Era o casa mica si vai de ea. Noi am reconstruit-o capital. Acum soacra ne-a dat in judecata sa imi anuleze contractul si sa imi ea casa, zicand ca noi am alungat-o din casa si nu avem grija de ea.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Soacra dvs poate dispune de un astfel de drept doar în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare este cu clauză de întreţinere. Vânzătorul înstrăinează o locuinţă, iar cumpărătorul se obligă să-i asigure întreţinere constând în hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri medicale pe timpul cât vânzătorul va trăi, iar după moartea acestuia... mai detaliat să îl înmormânteze. De asemenea vânzătorului i se conferă dreptul de a locui pe tot parcursul vieţii în acea locuinţă.

Debitorul obligaţiei de întreţinere nu se poate libera de această obligaţie oferind restituirea capitalului şi renunţând la restituirea întreţinerii prestate, fiind ţinut de obligaţia respectivă până la decesul persoanei în favoarea căreia a fost constituită obligaţia de întreţinere, oricât de împovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia.

Debitorul întreţinerii datorează creditorului prestaţii stabilite în mod echitabil, ţinându-se seama de valoarea capitalului şi de condiţia socială anterioară a creditorului. Întreţinerea continuă a fi datorată în aceeaşi măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total sau parţial ori şi-a diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul întreţinerii nu este ţinut să răspundă.

Astfel, când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea. Aceasta nu poate fi cerută dacă întreţinerea nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul întreţinerii decedează.

Deci, dacă contractul stipulat care îl aveți nu cuprinde o astfel de clauză, atunci soacra dvs nu este în posibilitatea să solicite rezoluțiunea acestuia, or, o altă cauză în care poate avea un astfel de drept există la contractul de donație cu sarcină, dar în speța dvs totuși vorbmde vânzare-cumpărare.

Astfel, nu aveți de ce să vă faceți griji.

5 noiembrie 2018