Contract internet+televiziune

20 februarie 2021 19

Contractul se încheie pe un termen de doi ani, însă prevede că dacă acesta este reziliat înainte de termen, consumatorul plătește o ppenalitate de 1.500 lei. Întrebarea mea este daca aceasta clauza contractuala este abuzivă/contrară legislației în vigoare?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua Nicolae.

Codul civil la art. 1077 prevede ca fiind abuzive următoarele clauze:

5) acordarea permisiunii profesionistului de a reține sumele plătite de consumator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o... mai detaliat compensație în sumă cel puțin echivalentă de la profesionist, dacă acesta este partea care recurge la rezoluțiune;

6) solicitarea de la consumatorul care nu și-a executat obligația fără justificare a unei penalități disproporționate în raport cu prejudiciul cauzat prin neexecutarea obligațiilor contractuale;

7) acordarea dreptului profesionistului la rezoluțiune la discreția sa, în timp ce consumatorului nu i se acordă aceeași posibilitate, sau acordarea permisiunii profesionistului de a reține sumele plătite pentru bunurile, lucrările sau servicii care nu au fost încă furnizate de către acesta, în cazul în care profesionistul este cel care recurge la rezoluțiune;

8) acordarea posibilității profesionistului de a recurge la rezoluțiunea contractului cu durată nedeterminată fără un preaviz în termen rezonabil în formă scrisă, cu excepția cazurilor în care există motive întemeiate de a face acest lucru.

Pentru o interpretare în ansamblu al contractului dumneavoastră, vă puteți adresa cu o solicitare către Agenția pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței, sau accesați linkul: https://consumator.gov.md/rom.

Mult succes.

22 februarie 2021