Contract neexecutat de una din parti

29 mai 2020 39

Buna ziua. Doua companii au incheiat un contract, perfect legal, fara nicio greseala, semnat si stampilat. Dupa ce a primit marfa livrata, cumparatorul a disparut! Care este procedura corecta pentru a obtine pretul pentru marfa livrata? Cumparatorul nu raspunde la telefon, pe adresa juridica indicata in contract refuza sa primeasca scrisoarea recomandata! Pretul marfii constituie 13 mii lei, au trecut deja 2 ani, penalitatea pentru intarzierea achitarii in termen (30 zile calendaristice) este de 30% din pretul pentru marfa livrata.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Nicolae,

Trebuie să vă grabiți pentru ca să nu scapați termenul de prescripție (3 ani).

Codul Civil prevede noi reguli cu privire la notificări, și anume notificarea se consideră ajunsă la destinatar:
a) cînd este predată destinatarului;
b) cînd este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în... mai detaliat lipsa acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană fizică;
c) în cazul unei notificări transmise prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, cînd poate fi accesată de către destinatar; sau
d) cînd este pusă în orice alt fel la dispoziția destinatarului într-un loc și într-un mod care fac posibil în mod rezonabil accesul destinatarului, fără întîrziere.

Notificarea se consideră că a ajuns la destinatar după îndeplinirea uneia dintre cerințele prevăzute mai sus, oricare dintre acestea este îndeplinită mai întîi.

Respectiv chiar și dacă primiți retur cu aviz nereclamat, puteti invocat prevederile legale de mai sus.

La fel, suplimentar puteti expedia somația și pe adresa electronica a companiei (dacă este indicată expres în contract ca adresa de corespondența).

29 mai 2020
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Pentru o consultatie mai detaliata ma puteti contacta.

29 mai 2020