Contract societate civilă

3 septembrie 2019 21

În anul 2014 SRL-urile A, B și C au încheiat un contract de societate civilă. În contract era prevăzut că scopul societății este prelucrarea terenurilor agricole și dezvoltarea acestei ramuri. În contract nu a fost prevăzut care sunt contribuțiile și cum vor fi repartizate beneficiile, fiind menționat doar că președintele societății civile este administratorul SRL A.
Societatea A a contribuit cu tehnică agricolă, societatea B cu terenuri și investiții bănești, societatea C nu a contribuit cu nimic.
Pe parcursul mai multor ani s-au acumulat profituri, fiind încasate de către SRL A, aceasta din urmă refuză să transmită careva părți din profituri către SRL B.
Spuneți va rog:
1) Cum ar trebui să fie distribuite corect profiturile dacă și contribuțiile au fost diferite?
2) Ce acțiuni urmează să înaintez în instanță de judecată și cine mă poate reprezenta?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună ziua!

Probabil ca acțiuni necesare de a fi întreprinse ar fi contractarea unui avocat.
De fapt, ar fi fost cazul să se recurgă la serviciile unui avocat de la bun început.


Succes.

4 septembrie 2019
Valentin Ciuric
 • Avocat
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua! Doamna Ana,

Potrivit art. 1339 din Codul civil (redacție în vigoare în 2014), prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între... mai detaliat ele foloasele şi pierderile.
a) Contribuțiile participanților
Conform art. 1342 din Codul civil (redacție în vigoare în 2014), participanţii trebuie să verse contribuţiile convenite prin contract. În lipsa unor dispoziţii în acest sens, ei sunt obligaţi la plata unor contribuţii egale.

b) Repartizarea veniturilor
Conform art. 1346 din Codul civil (redacție în vigoare în 2014), dacă în contract nu este prevăzut altfel, asociaţii participă la venituri şi suportă pierderile proporţional cotelor-părţi ce le revin din patrimoniul social.
Clauza care atribuie unui asociat toate veniturile obţinute de societate sau care exclude un asociat de la împărţirea venitului este nulă.

c) Acțiunile necesare și reprezentarea
În cazul dat urmează să adresați S.R.L. A o somație prin care să solicitați repartizarea veniturilor conform cotei cu care ați participat la formarea capitalului societății civile.
Dacă în rezultatul somației nu veți primi o parte din venituri sunteți în drept să vă adresați instanței de judecată cu o cerere de chemare în judecată privind încasarea veniturilor cuvenite.
Totodată, urmează să luați o decizie în privința rezilierii contractului de societate civilă și/sau dizolvarea societății civile.
Având în vedere că, în calitate de participant la contractul de societate civilă este o societate comercială, aceasta poate fi reprezentată în raport cu societatea civilă și alți participanți conform regulilor generale de reprezentare. Respectiv, S.R.L. poate fi reprezentată de administrator, de un angajat împuternicit, de un avocat sau un avocat stagiar.

O consultație completă vă poate fi acordată după studierea contractului de societate civilă și altor circumstanțe privitor la contribuții și venituri.

Cu respect,
Valentin Ciuric, Avocat
Tel.: 067 699 599

4 septembrie 2019