Contractul de studii universitare la buget

10 august 2020 44

Cum se face ca statul include in contractul de studii universitare la buget un punct care contravine Codului muncii si dreptului de a-ti alege locul de munca, fortandu-te sa lucrezi unde te repartizeaza universitatea? Din punct de vedere legal si al drepturilor omului este inuman. Are sens de ajuns pana la judecata cu statul in privinta acestei probleme? Nu imi doresc sa lucrez acolo unde ma repartizeaza si in general, planific sa activez in alt domeniu?

Comentariile juriștilor 7

Descărcaţi discuția
Rodica Jereghi
 • Jurisconsult
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună,
Nu are sens să vă judecaţi cu statul pentru că deja au încercat alţii. Există o hotărâre a Curţii Constituţionale în acest sens care spune că norma e constituţională.
Pe de altă parte, aveţi liberatatea de a vă alege profesia şi locul de muncă, dar odată ce aţi ales... mai detaliat profesii militare sau medicale, acestea sunt strategice pentru un stat şi el are marja de apreciere câte cadre trebuie să instruiască plătindu+le burse din bugetul de stat, şi unde aceste cadre urmează să activeze. Alta e situația în pedagogie unde ești ținut să activezi conform repartizării dacă dorești să obții de la stat indemnizațiile de tânăr specialist.
Până aici e echitabil.

11 august 2020

Mersi pentru raspuns. Am absolvit specialitatea de Psihopedagogie,reiese ca pot sa refuz sa lucrez la locul unde am fost repartizat fara consecinte?

11 august 2020
Rodica Jereghi
 • Jurisconsult
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Puteți negocia cu universitatea locul de repartizare. Dar dacă refuzați repartizarea riscați să rămâneți fără indemnizație de tânăr specialist și toate celelalte facilități (plata pentru chirie, cărbuni și energie electrică).

11 august 2020

Daca refuz repartizarea o sa fiu obligat sa restitui banii pe instruire sau nu pot sa ma oblige sa fac acest lucru?

11 august 2020
Rodica Jereghi
 • Jurisconsult
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

extras din HG 923/2001
4. În cazul în care tînărul specialist refuză să se prezinte la locul de lucru conform repartizării sau îşi suspendă activitatea înainte de expirarea termenului de trei ani stabilit, el este obligat să restituie în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de... mai detaliat instituţia- respectivă de învăţămînt, în baza Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, aprobată de Guvern, dacă normele speciale nu prevăd altfel.

[Pct.4 modificat prin HG429 din 24.06.20, MO165-176/10.07.20 art.559; în vigoare 10.07.20]

41. Prevederile punctului 4 al prezentei hotărîri nu se aplică în cazul în care tînărul specialist, în decurs de 6 luni, se reangajează o singură dată în instituţia din care s-a eliberat sau se angajează la o altă instituţie publică finanţată de la bugetul de stat sau de la bugetul local, într-o funcţie corespunzătoare specialităţii obţinute.

42. Restituirea în bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire nu se răsfrînge asupra elevilor/studenților în caz de:

1) continuare, în același an academic, a studiilor la următorul nivel de învățământ în domeniul Educație;

2) stabilire a gradului de dizabilitate accentuată și severă;

3) încorporare în serviciul militar;

4) decesul unuia dintre părinți.

5. Agenţii economici privaţi, care vor angaja tineri specialişti, repartizaţi anterior în sectorul public, în primii trei ani de activitate a acestora vor restitui integral instituţiei de învăţămînt absolvite cheltuielile aferente formării lor în cazul cînd aceştia nu le-au achitat personal.

11 august 2020

Aici scrie ca in cazul decesul unuia din parinti nu este obligat,dar daca am doar un parinte?

11 august 2020
Rodica Jereghi
 • Jurisconsult
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

trebuie să o luați de la un capăt: la admitere în instituția de învățământ ați semnat contractul prin care vă obligați să lucrați după finisarea studiilor 3 ani? Dacă ați semnat acest contract, toate celelalte prevederi se aplică corespunzător, dacă nu- atunci nu vi se aplică nici o obligație. Astfel... mai detaliat de obligații se nasc din raporturi contractuale semnate și agreate de toate părțile. Dacă ați fost de acord atunci când ați fost admis la studii atunci trebuie să vă asumați consecințele. Dacă nu ați semnat contract atunci nimeni nu vă poate obliga.

11 august 2020