Copiii participa la partajarea averii?

3 august 2021 51

Buna ziua. La partajarea imobilului, copiii de 20 si 26 ani care au resedinta in acest imobil si nu detin alte imobile, au dreptul la cota-parte din imobilul partajat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
bunurile soților sunt bunurile acestora, copii nu au nici un drept asupra acestora, viza de reședință nu le oferă careva drepturi asupra proprietății, astfel bunul dobîndit în timpul căsătorie se împarte doar între soți.

4 august 2021