Copilul meu a decedat ani în urmă, fiind bolnav. Cum să perfectez certificat de deces?

9 august 2022 9

Bună ziua. Copilul meu a decedat de pneumonie bilaterală, ani in urma. A fost făcută expertiza și a fost deschis dosar penal, dar a fost închis. Am avut actul de expertiză, dar l-am uitat în casa în care am trăit. Acum nu mai este este nici casa, nici actul. Eu am pierdut raportul de expertiză. Cum să perfectez certificatul de deces și să redeschid dosarul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua!
Copia raportul de expertiză este posibil de primit de la experul, care atunci a efectuat expertiză.
Certificatul de deces trebuie de luat de la Oficiul Stare Civilă.

Conform art.287 din Codul de procedură penală al RM-. Reluarea urmăririi penale:
(1) Reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după scoaterea persoanei de sub... mai detaliat urmărire şi/sau după clasarea cauzei se dispune prin ordonanţă de către procurorul ierarhic superior dacă se constată că:

1) decizia este afectată de un viciu fundamental, cu excepțiile prevăzute la art. 291-1;
2) apar fapte noi sau recent descoperite, care existau la data adoptării ordonanței de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire şi/sau de clasare a cauzei, dar despre care nu avea cunoștință organul de urmărire penală și care sînt de natură să afecteze hotărîrea pronunțată.

(2) Urmărirea penală poate fi reluată şi de către judecătorul de instrucţie în cazul admiterii, potrivit art. 313, a plîngerii împotriva ordonanţei de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire şi/sau de clasare a cauzei şi a plîngerii împotriva ordonanţei de menţinere a celei contestate în ordinea controlului ierarhic superior.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), dacă, pe baza datelor din dosar, procurorul consideră necesară luarea unei măsuri preventive sau unei măsuri asigurătorii, el procedează în modul prevăzut de prezentul cod.

(4) Reluarea urmăririi penale poate avea loc doar în interiorul termenului de prescripţie de tragere la răspundere penală pentru fapta respectivă, cu excepţia cazului cînd aceasta este necesară pentru reabilitarea persoanei.

Conform art. 287-3. din Codul de procedură penală al RM - Reluarea urmăririi penale:după suspendare

(1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepţia cazului în care a fost încheiată o tranzacţie, printr-o ordonanţă motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, stabilindu-se şi termenul urmăririi penale.

Pentru asistență juridică puteți să apelați la numărul de tel.: 069076419

11 august 2022