Copilul poarta numele de familie a tatălui

10 mai 2018 46

Copilul poarta numele de familie al tatălui, dar de la naștere tata nu participa în viața noastră. Ce trebuie sa fac ca sa schimb familia copilului? Copilul are deja 3-4 ani. Multumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună,
Aici găsiți răspunsul Codul familiei RM - Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În... mai detaliat caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
[Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

10 mai 2018
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-na Maria aţi fost orientată la art. 56 Codul Familiei, DVS sînteţi în drept să fă adresaţi în instanţă,pentru aceasta pregătiţi o cerere de chemare cu anexa documentelor, dar mai este şi o altă întrtebare l-aţi lipsit pe soţi de drepotul ca părite, da sau nu ? Este obligatoriu, în... mai detaliat caz contrar instanţa poate să vă refuze.

11 mai 2018