Copilul poartă un nume care nu ,ai este al niciunuia din părinți

25 noiembrie 2022 23

Bună ziua. Fostul concubin și-a schimbat numele și copilul nostru comun nu poartă numele niciunuia din părinți. E o problemă? Trebuie și/sau pot să fac ceva?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Eudochia.
nu e o problemă atita timp cît în certificatul de naștere este indicat IDNP-ul tatălui cu numele de familie anterior. Însă dumneavoastră decideți ce nume de familie va purta fiul dumneavoastră.

Conform în art. 49 al Legii nr. 100 din 26-04-2001privind actele de stare civilă, precum și art.... mai detaliat 56 din Codul Familiei din RM, în baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.

În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.

27 noiembrie 2022