Copilul ramane in familia mamei

14 aprilie 2019 13

Buna ziua. Am o fetita dintr-o relatie, poarta numele meu de familie. Fac nunta cu o alta persoana. Parinti lui vor ca eu sa iau numele lui de familie, iar fetita sa ramana cu al meu. E posibil sa am probleme cu asta la treceria frontierei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună Andriana

După încheierea căsătoriei va fi necesar să obțineți un aviz de confirmă schimbarea numelui și de fiecare dată când o să fie necesar să traversați frontiera sau posibili la încheierea de contracte în privinăța copilului va fi necesar să prezentați și acest act, în rest nu ar trebui să... mai detaliat aveți careva probleme.

LEGE Nr. 269 din 09-11-1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova

Articolul 1. Dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova
(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.
(1/1) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, apatrizii şi cetăţenii străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de solicitare şi de eliberare a titlului de călătorie, precum şi forma, conţinutul şi termenul de valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.
(2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituții de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituția de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
(4) În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.
(6) Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia.

15 aprilie 2019