Cotă din apartament privatizat

8 iulie 2018 35

La privatizarea unui apartament au participat 5 persoane cu cota 1,0. Deci să înţeleg ca toţi sunt proprieteri egali? Poate cineva din proprietari să dăruiască sau să lase prin testament cota sa unei persoane străine (care nu a participat la privatizare)? Ce se face cu cota unuia din proprietari în cazul decesului acestuia?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Iurie,
În situația dată fiecare persoană este coproprietar devălmaș, iar cotele părți nu sunt determinate.
În cazul în care unul dintre coproprietari dorește să doneze cota sa parte, acesta o poate face fără acordul celorlați coproprietari.
De asemenea, fiecare coproprietar poate lăsa moștenire cota parte ce îi aparține unei persoane ce nu-i... mai detaliat este rudă, însă pentru aceasta trebuie să meargă la notar să întocmească un testament!
În cazul în care persoana dorește să vândă cota sa parte aceasta urmează întâi de toate să le propună tuturor celorlalți coproprietari să procure cota parte ce-i aparține. Oferta de vânzare urmează a fi făcută în scris și transmisă cu dovada recepționării de către fiecare dintre ceilalți coproprietari.
Nerespectarea acestei prevederi legale se sancționează prin lege.

9 iulie 2018