Cota parte 1.0

9 aprilie 2024 3

Buna ziua. Conform datelor de la cadastru (actul fiind inregistrat dupa casatorie) in subsectiunea II in calitate de roprietari sunt indicati ambii soti, cu mentiunea de cota parte 1.0. De toate formalitatile s-a ocupat sotul si peste tot figureaza numele sotului, al meu doar in actul de la cadastru. Nu am luat viza de resedinta in apartamentul comun mentionat. In caz de divort, eu am dreptul la 50% din imobil sau nu? Tin sa mentionez ca avem 2 copii minori. Imobilul a fost procurat in rate, fiind la etapa de construcție cand a fost incheiat contractul (contractul initial fiind semnat inainte de casatorie). Actul de primire-predare dateaza dupa incheierea casatoriei, la fel si urmatoarele rate fiind achitate dupa casatorie. Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Dacă în extrasul din registru bunurilor imobile figurați și dumneavoastră atunci sunteți coproprietar al acestui bun (apartament).
Înregistrarea dreptului de proprietate în registru bunurilor imobile se face la momentul dării în exploatare a construcției, respectiv dacă în momentul înregistrării acestui drept deja vă aflați în căsătorie atunci prin... mai detaliat prezumția din codul familiei deveniți automat coproprietar al bunului indiferent de faptul cînd și din ce bani s-a achitat.

10 aprilie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

dvs aveți dreptul la o cotă-parte din imobil.......probleme pot fi doar în partea ratelor achitate de până la căsătorie........dacă sursa banilor referitoare la aceste rate este proprietatea personală a unuia din soți, atunci acesta ar avea dreptul de a cere jumătate din această sumă de la celălalt coproprietar..........Articolul 572. Proprietatea... mai detaliat comună în devălmăşie a soţilor

(1) Bunurile dobîndite de soţi în timpul căsătoriei sînt proprietatea lor comună în devălmăşie dacă, în conformitate cu legea sau contractul încheiat între ei, nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri.

(2) Orice bun dobîndit de soţi în timpul căsătoriei se prezumă proprietate comună în devălmăşie pînă la proba contrară.

(3) În cazul în care bunul comun reprezintă un drept care, conform legii, se dobîndește prin înregistrare într-un registru de publicitate, iar dreptul este înregistrat doar în folosul unuia dintre soți, oricare dintre soți poate cere să se noteze în registrul de publicitate calitatea acelui drept de bun comun al soților. În lipsa acestei notări, față de terțul dobînditor al dreptului înregistrat ori al unei grevări asupra acelui drept nu se poate invoca calitatea lui de bun comun al soților, cu excepția cazului în care se va demonstra că dobînditorul a cunoscut această calitate pe altă cale.

Articolul 573. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soţi

(1) Bunurile care au aparţinut soţilor înainte de încheierea căsătoriei, precum şi cele dobîndite de ei în timpul căsătoriei în baza unui contract de donaţie, prin moştenire sau în alt mod cu titlu gratuit, sînt proprietatea exclusivă a soţului căruia i-a aparţinut sau care le-a dobîndit.

(2) Bunurile de folosinţă individuală (îmbrăcăminte, încălţăminte şi altele asemenea), cu excepţia bijuteriilor şi a altor obiecte de lux, sînt bunuri personale ale soţului care le foloseşte, chiar dacă sînt dobîndite în timpul căsătoriei din contul mijloacelor comune ale soţilor.

(3) Bunurile fiecăruia dintre soţi pot fi declarate proprietate a lor comună în devălmăşie dacă se constată că în timpul căsătoriei s-au făcut din mijloacele lor comune investiţii care au sporit simţitor valoarea acestor bunuri.

Articolul 574. Determinarea părţilor din proprietatea comună în devălmăşie soţilor
în caz de partaj al bunurilor

(1) În cazul partajului bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor, părţile lor se consideră egale.

(2) Bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor pot fi partajate atît la divorţ, cît şi în timpul căsătoriei. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei nu afectează regimul juridic al bunurilor care vor fi dobîndite în viitor.

10 aprilie 2024