Cota-parte in intreprindere mixta

10 aprilie 2023 14

Buna ziua. Societate mixta moldo-italiana. Partemnerul italian, care in prezent detine 100% din capitalul social, doreste sa cedeze o cota-parte de 50% unei persoane unui cetatean al Republicii Moldova. Care sunt doc necesare? Acestea trebuie sa foe apostilate? Multumesc si o zi buna.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat privind schimbarea componenţei asociaţilor, urmează a fi depuse documentele specificate la art. 17 al Legii nr. 220/2007 şi art. 14 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea... mai detaliat spălării banilor şi finanţării terorismului:

cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se perfectează la organul înregistrării de stat);
hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire (se perfectează la organul înregistrării de stat);
documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor;
declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice.
Concomitent, art. 25 alin. (9), art. 30 alin. (2) al Legii nr. 135/2007 stipulează că, pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobândirea părţii sociale, dobânditorul va prezenta actul juridic de înstrăinare autentificat notarial (ex: contractul de vânzare-cumpărare a cotei-părţi din capitalul social al întreprinderii).

10 aprilie 2023