Cotă parte neînregistrată la cadastru

8 martie 2023 18

Bună ziua. Am un apartament la sol de 35 m.p., am înregistrată din anul 2007 doar o cotă de 1/2 din apartament prin hotărârea instanței. Cealaltă cotă de 1/2 nu este înregistrată la cadastru și aparține persoanei care a participat la privatizare în anul 1996. Persoana în cauză a dispărut de mai mulți ani, nu cunosc nimic despre ea, viza de reședință i-a fost retrasă și nu cred că persoana în cauză cunoaște că are ceva privatizat. Eu achit serviciile comunale și impozitele pentru intregul apartament (2 cote părți: a mea și cea neînregistrată). Am 2 întrebări: dacă există vreun termen pentru înregistrarea la cadastru a dreptului de proprietate asupra cotei privatizate de persoana menționată? Pot să înregistrez pe numele meu acea cotă parte neînregistrată în temeiul posesiei și folosinței bunului în cauză timp de mai mult de 15 ani? Știu că există așa-zisa prescripție achizitivă. Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Irina.
Este posibil de înregistrat dreptul de proprietate prin uzucapiune.
Codul civil prevede:
Articolul 498. Dobîndirea dreptului asupra bunului posedat

În cazurile și în condițiile prevăzute de lege, posesorul sub nume de proprietar poate invoca dobîndirea dreptului asupra bunului posedat din momentul intrării în posesie (dobîndirea cu bună-credință, ocupațiunea, accesiunea) sau, după... mai detaliat caz, din momentul împlinirii termenului de posesie prevăzut de lege (uzucapiune sau prescripție achizitivă).
Articolul 526. Uzucapiunea dreptului contrar cuprinsului registrului de publicitate

(1) Dreptul de proprietate asupra unui bun imobil sau mobil poate fi înregistrat în registrul bunurilor imobile sau într-un alt registru de publicitate cu caracter constitutiv, în sensul art. 420, în temeiul hotărîrii judecătorești prin care se constată uzucapiunea, în folosul posesorului sub nume de proprietar care l-a posedat timp de 10 ani, în una din următoarele situații:

a) proprietarul înregistrat în registrul de publicitate a decedat ori, după caz, și-a încetat existența juridică;

b) în registrul de publicitate a fost înregistrată declarația de renunțare la proprietate;

c) bunul imobil este un teren, cu sau fără construcții, care nu a fost supus înregistrării primare în registrul bunurilor imobile.

(2) În toate cazurile, posesorul poate dobîndi dreptul numai dacă a depus cererea de înregistrare a dreptului de proprietate, în temeiul hotărîrii judecătorești, în registrul de publicitate înainte ca un terț să fi depus propria cerere de înregistrare a dreptului în folosul său, pe baza unui temei legitim, în cursul sau chiar după împlinirea termenului necesar pentru uzucapiune.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), termenul necesar pentru uzucapiune nu începe să curgă înainte de data decesului sau, după caz, de data în care a încetat existența juridică a proprietarului, respectiv înainte de data înregistrării declarației de renunțare la proprietate, chiar dacă intrarea în posesia bunului s-a produs la o dată anterioară.

8 martie 2023