Credir

3 februarie 2024 3

Bună ziua. În urma cu 5 ani, am luat două credite de la o companie financiară, dar am fost eliberat din serviciu și am plecat la muncă peste hotare. Între timp, am pierdut toate actele. Este posibil ca în lipsa mea să fie anulate aceste credite?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Mihail, este imposibil, creditorii n-au treabp cu documentele DVS, la ei este contractul de împrumut încheiat între DVS și dânșii, asta e distul pentru a se adresa în judecată. În instanță statutul tău o să fie pârât, în cazul dat ai drepturi, eu pot să-ți aduc la cunoștință, ce... mai detaliat și cum. |Conform Codului de procedură civilă, decizia o ei sângur, eu pot să contribui la soluționare chestiunilor, poți apela la viberul de pe telefonul de contact +37368669950. Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

4 februarie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

...eu zic să verifici adresa de internet a judecătoriei de la domiciliul înregistrat al Dvs dacă nu au existat cauze în care sunteți parte și dacă nu au fost pronunțate hotărâri judecătorești în privința Dvs.......deoarece ați indicat 5 ani în urmă, mai există și posibilitatea apărării parțiale cu invocarea prescripției... mai detaliat extinctive, astfel ca o parte de sumă pretinsă de creditorii dvs să le fie refuzată a fi încasată................pentru alte detalii, puteți apela la 069615655

4 februarie 2024