Credit contractat înainte de căsătorie

16 decembrie 2022 111

Bună ziua. Viitoarea soție are luat un credit pe care nu l-a rambursat. În cazul în care ne căsătorim, pot fi consecințe pentru mine din cauza datoriei acumulate de soție până la căsătorie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Petru.
Casă de piatră vouă.
(aspect personal)
Desigur o să fie consecințe și pentru tine or căsătorindu-vă probabil o să duceți o gospodărie comună, și un buget comun. Respectiv întregul pasiv (datorii) pe care îl are viitoarea soție va fi o povară comună spre exemplu dacă va fi aplicat sechestru... mai detaliat pe cardul salarial al soției va trebui să utilizați doar veniturile tale. etc.
(aspect legal)
Din punct de vedere legal nu o să fie mari consecințe pentru tine. Unicul lucru ce poate avea loc, cota parte din bunurile care vor fi dobîndite în timpul căsătoriei ce-i va aparține soției vor putea fi urmărite de creditori prin judecată.
Pentru a omite aceste consecințe, puteți încheia un contract matrimonial prin care veți stabili că toate bunurile dobîndite în timpul căsătoriei vor aparține în exclusivitate ție.

Codul familiei prevede următoarele:
Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor
(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.
(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

Articolul 29. Conţinutul contractului matrimonial
(1) Prin contractul matrimonial soţii pot modifica regimul legal al proprietăţii în devălmăşie stabilit la art.20.
(2) Contractul matrimonial poate stabili că toate bunurile dobîndite de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei sînt proprietate personală a soţului care le-a dobîndit.
(3) Contractul matrimonial încheiat în timpul căsătoriei nu are acţiune retroactivă. Bunurile dobîndite pînă la încheierea contractului sînt supuse regimului legal prevăzut de prezentul cod.
(4) Soţii sînt în drept să determine în contractul matrimonial drepturile şi obligaţiile privind întreţinerea reciprocă şi modul de participare a fiecăruia la veniturile obţinute de fiecare dintre ei şi la cheltuielile comune, bunurile ce vor fi transmise fiecăruia dintre soţi în caz de partaj, precum şi să stabilească alte clauze patrimoniale, inclusiv sancţiuni patrimoniale pentru soţul culpabil de desfacerea căsătoriei.
(41) Soţii pot include în contractul matrimonial clauza de mediere.
(5) Drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractual matrimonial pot fi limitate la un anumit termen sau pot fi puse în dependenţă de survenirea sau nesurvenirea anumitelor condiţii.
(6) Părţile nu sînt în drept să stipuleze în contractul matrimonial clauze care ar afecta capacitatea juridică sau de exerciţiu a soţilor, dreptul lor de adresare în instanţa judecătorească pentru reglementarea relaţiilor personale dintre ei, inclusiv a drepturilor şi obligaţiilor dintre ei şi copiii lor, care ar limita dreptul soţului inapt de muncă la întreţinere, care ar leza drepturile şi interesele legitime ale soţilor sau ale unuia dintre ei, precum şi clauze care contravin principiilor şi naturii relaţiilor familiale.

16 decembrie 2022