Credit ipotecar - rata crescuta exagerat de mult la 1 iulie 2022.

3 iulie 2022 197

Buna ziua. Rog un sfat sau o indicatie din partea unui specialist in banci si finante. E vorba de un credit ipotecar. La 1 iulie banca mi-a crescut suma spre plata lunara cu peste 50%, spre deosebire de 6% crescute in ianuarie. Inteleg ca e inflatie, razboi etc., dar are banca dreptul sa creasca ATÂT de mult plata lunara? Plus, ma tem ca ei asa incearca sa compenseze creditele persoanelor considerate de banca in situatie de risc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vvv Vvv
  • Jurisconsult
  • Alte domenii

Banca este in drept sa majoreze rata dobanzii doar daca contractul de credit prevede expres:

1) că dobânda este flotantă;

2) că dobânda se calculeaza din rata de bază a BNM.

Ultimele modificari la legea aplicabila creditelor pentru consumatori NU prevad careva limitari in ceea ce tine de marimea maxima posibila a dobânzilor... mai detaliat la creditele ipotecare.

Totusi, Articolul 1083 din Codul Civil ar putea oferi o solutie pentru debitorii afectati de majorarea ratei de baza si a marjei comerciale.

Această normă prevede:

"Articolul 1083. Schimbarea excepţională a circumstanţelor

(1) Obligaţia trebuie executată chiar dacă prestaţia a devenit mai oneroasă deoarece costul executării a crescut sau valoarea contraprestaţiei s-a diminuat.

(2) Cu toate acestea, dacă prestaţia asumată devine, din cauza unei schimbări excepţionale a circumstanţelor, atît de oneroasă, încît ar fi vădit inechitabil de a o menţine în sarcina debitorului, instanţa de judecată poate să dispună, la cererea debitorului, luînd în considerare toate împrejurările cazului:

a) ajustarea prestaţiilor părţilor pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea circumstanţelor;
b) rezoluţiunea la momentul şi în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.

(3) În locul sesizării instanţei de judecată conform dispoziţiilor alin.(2), debitorul consumator poate, într-un termen rezonabil, să declare rezoluţiunea contractului dacă acea schimbare a circumstanţelor îl privează în mod substanţial de ceea ce se aştepta de la contract. După rezoluţiunea de către debitorul consumator în condiţiile prezentului alineat, creditorul poate sesiza instanţa de judecată în vederea acordării de despăgubiri pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea circumstanţelor.

(4) Dispoziţiile alin.(2) sau, după caz, alin.(3) se aplică doar dacă:

a) schimbarea circumstanţelor a survenit după asumarea obligaţiei;
b) la momentul asumării obligaţiei, debitorul nu a luat în cont şi nici nu i se putea în mod rezonabil pretinde să ia în cont posibilitatea acelei schimbări a circumstanţelor ori mărimea ei;

c) debitorul nu şi-a asumat şi nici nu se poate considera în mod rezonabil că şi-a asumat riscul acelei schimbări a circumstanţelor; şi

d) debitorul a încercat, într-o manieră rezonabilă şi acţionînd cu bună-credinţă, să realizeze, prin negociere, o ajustare a prestaţiilor părţilor pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea circumstanţelor. Negocierea trebuie să fie iniţiată înainte de stingerea tuturor obligaţiilor care revin debitorului şi creditorului. Este irelevant dacă după iniţierea negocierii una dintre părţi şi-a executat obligaţia."

4 iulie 2022