Credit luat de sot fara stirea sotiei

31 iulie 2020 42

Daca sotul in perioada casatoriei a luat un credit fara stirea sotiei de la o companie nebancara si nu l-a rambursat, sotia poate raspunde cu bunurile imobile personale, dobandite pana la casatoria cu el? Cum poate fi ea afectata de datoria lui?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua Olesea,

Regula este că fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.

Însă soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi... mai detaliat numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

31 iulie 2020