Credit luat înainte de căsătorie

13 ianuarie 2024 3

Bună ziua. Recent m-am casatorit, iar soțul are un credit luat cu mult timp înaintea căsătoriei, pe care nu l-a rambursat. Dosarul a ajuns la executorul judecătoresc și soțul face achitări periodice pe contul executorului. În situația descrisă, executorul poate să aplice sechestru pe contul meu salarial? Mulțumesc mult pentru răspuns.

Jurist comments 3

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d0na Evam sunt diferiți executori, care poate să se uite urât la contul bancar, cum o să înceteze soțul achitarea creditului, executorul o să încerce, să se folosească de prevederile Codul familie, să fiți atentă. Nu mai că DVS trebuie să-i reproșați executorului cu o cerere oficială scrisă pe... mai detaliat adresa lui Articolul 20. Proprietatea în devălmăşie a soţilor.

(1) Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei.

(2) Sînt proprietate în devălmăşie bunurile procurate din contul:

a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din:

- activitatea de muncă;

- activitatea de întreprinzător;

- activitatea intelectuală;

b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);

c) altor mijloace comune.

(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

(4) Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.

(5) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia. Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobîndite de către el în perioada cît soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.

13 ianuarie 2024
Gabriel Diaciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Eva, nu, nu va aplica sechestru pe contul tău salarial.
Dar altele ar fi urmările dacă ați avea bunuri imobile în proprietate comună.

13 ianuarie 2024

Multumesc D-nul Gabriel și Mihail de ajutor, o zi frumoasă vă doresc !!!

13 ianuarie 2024