Credit nerambursat

25 ianuarie 2018 261

Am luat un telefon in credit si nu am achitat decit numai o luna, dar suma era mare si au crescut procente pentru intirziere undeva la 50.000 lei. Au trecut multe luni de cind l-am luat si acum nu sunt in tara. Ma intereseaza: daca ma intorc inapoi in tara, nu ma va opri la frontiera? Nu sunt la curent daca dosarul meu este dat in judecata, dar cel mai probabil ca trebuie sa fie dat. Voi avea probleme la intrare sau la iesire din tara?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Nu vei avea probleme la frontiera, este vorba de un dosar civil, contacteazama in privat si zimi numele intreg pentru a verifica daca dosarul e in judecata.

25 ianuarie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna D-le Veaceslav,
În cazul în care deja există o hotărâre judecătorească ce a fost pusă în executare, și a expirat termenul acordat de către executorul judecătoresc de executare benevolă, există posibilitatea aplicării interdicție de părăsire a țării.
Conform art. 22 alin. (1) lit. x) Cod de executare - „Executorul judecătoresc este... mai detaliat în drept: să solicite instanţei judecătoreşti,  la cererea creditorului, aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărîrii judecătoreşti”.
Printre altele, Curtea Constituțională al RM prin Hotărârea Nr.17 din 10.05.2017, s-a expus cu privire la această măsură aplicată de către executorul judecătoresc.

Vedeți punctele 114-115
114. Plecând de la aceste premise, Curtea reține că nu se justifică existența de sine stătătoare a interdicției privind eliberarea pașaportului și documentului de călătorie ca măsură de asigurare a documentului executoriu, așa cum este redată în articolul 22 alin.(1) lit.v) din Codul de executare. Or, scopul acesteia poate fi atins prin interdicția de a nu părăsi țara – măsură susceptibilă de a fi aplicată exclusiv şi excepţional drept consecinţă a ineficienţei şi epuizării tuturor măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, atunci când ieșirea debitorului peste hotarele Republicii Moldova ar face în mod evident imposibilă sau dificilă executarea hotărârii judecătoreşti, fie a unui alt înscris care are putere executorie, în sensul articolului 11 din Codul de executare.
115. După cum s-a constatat în Hotărârea Curții Constituționale nr.7 din 5 aprilie 2011, interdicția de a nu părăsi țara este o măsură excepţională, fiind instituită pentru asigurarea executării documentului executoriu; se aplică doar după expirarea termenului de executare benevolă şi în cazul epuizării altor mijloace, cu respectarea prevederilor exprese ale articolului 22 alin.(1) lit.x) şi articolului 63 alin.(4) din Codul de executare; are un termen limitat de 6 luni [cu posibilitatea aplicării în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare]; este susceptibilă căilor de atac; necesitatea menţinerii acestei interdicţii este verificată periodic [de către executorul judecătoresc], neavând un caracter automat; ţine de diligenţa instanţei de a decide asupra proporţionalităţii asigurării acţiunii şi executării hotărârii prin aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara și nu reprezintă o ingerinţă nejustificată în dreptul la libera circulaţie, garantat de articolul 27 din Constituţie.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336538

http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=621&l=ro

27 ianuarie 2018