Credit nerambursat

15 mai 2023 129

Bună ziua. Am un credit pe care nu l-am rambursat și executorul judecătoresc mă amenință că mă va da în căutare. Menționez că mă aflu peste hotare. Este posibil așa ceva? Pot fi adus forțat în Republica Moldova?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Executorul poate înainta în instanța de judecată demers privind anunțarea în căutare. Căutarea se face la ultimul domiciliul al Dvs, nu peste hotarele țării. Nu puteți fi adus forțat.
Articolul 72. Căutarea debitorului şi a bunurilor sale
(1) În cazul cînd prezenţa debitorului la anumite acţiuni de executare este impusă... mai detaliat de lege, de documentul executoriu sau cînd executorul judecătoresc ori creditorul o consideră necesară, iar locul de aflare a debitorului nu este cunoscut, instanţa de judecată, la demersul executorului judecătoresc sau la cererea creditorului, adoptă o încheiere de căutare a debitorului. Demersul executorului judecătoresc privind căutarea debitorului se examinează pe baza materialelor anexate la demers. Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.
(2) Căutarea debitorului persoană fizică se efectuează de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află ultimul domiciliu al debitorului.

16 mai 2023