Credit nerambursat al unei rude cu viza de resedinta la noi acasa

3 februarie 2023 99

Buna ziua. Fratele meu, care are viza de resedinta la noi acasa, a luat un credit si nu l-a rambursat. Poate creditorul sa urmareasca bunurile care apartin familiei noastre si care se afla la adresa unde debitorul are viza de resedinta (adica domiciliul nostru), sau poate urmari doar bunurile debitorului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Marian.
În procesul de executare silită pot fi urmărite numai bunurile ce aparţin debitorului, adică fratelui dumneavoastră. Dacă acesta nu are dreptul de proprietate asupra locuinţei unde îşi are domiciliul, acest bun (casă, apartament, cămin) nu poate fi urmărit.

Prevederi legale relevante:
Codul civil
Articolul 888. Garanția comună a creditorilo

(1) Debitorul răspunde cu... mai detaliat întregul său patrimoniu pentru obligațiile sale. Patrimoniul debitorului servește drept garanție comună a creditorilor săi.

(2) Creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întîi bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sînt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului, cu excepția cazului în care debitorul răspunde, conform legii sau contractului, doar cu acea masă patrimonială.

Codul de executare:
Articolul 74. Modalităţile de executare silită
Executarea silită se efectuează prin:
a) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) în numerar ale debitorului;
b) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) de pe conturile bancare ale debitorului;
c) urmărirea bunurilor debitorului prin aplicarea sechestrului pe bunuri şi prin vînzarea sau administrarea lor silită;
d) urmărirea salariului, pensiei, bursei şi altor venituri ale debitorului;
e) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) şi bunurilor debitorului care se află la terţi;
f) ridicarea de la debitor şi predarea către creditor a obiectelor indicate în documentul executoriu;
g) alte măsuri prevăzute de lege.

4 februarie 2023