Credit pe numele meu

19 iulie 2023 3

Bună ziua! Fiind căsătorită, am cumpărat o maşină soțului pentru lucru, luând un credit pe numele meu. Acum ne despărțim! Cum poate fi schimbat numele debitorului în contract, ca să achite el mai departe creditul său?

Jurist comments 3

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Trebuie de împărțit automobilul și creditul prin instanța de judecată.
Codul familiei prevede:
Articolul 26. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor

(1) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.

(2) Instanţa judecătorească este în drept... mai detaliat să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.

(3) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

19 iulie 2023
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

Buna! Dacă soțul este de acord să preia pe numele său, este mai ușor de soluționat, însă dacă și compania de credit va fi de acord. În caz contrar, dvs. duceți tot riscul. Pentru ajutor juridic, puteți apela la nr. 069049267

19 iulie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua. Cum au scris colegii, bunurile obținute în timpul căsătoriei ( în afară de cele obținute gratuit) se împart , de obicei 50/50. Fie este vorba de active, fie este vorba de pasive (datorii). Aș recomanda să soluționați problema pe calea amiabilă. În caz de imposibilitate- doar prin instanța... mai detaliat de judecată, prin înaintarea acțiunii de partajare a averii

19 iulie 2023