Credite neachitate

30 noiembrie 2022 1803

Bună ziua. Acum 2 ani am luat câteva credite. La început le achitam, dar apoi a intervenit cceva și nu am mai fost în stare să le achit. Când mă sunau colectorii, le explicam situația și îi informam că vreau să plec peste hotare ca să reiau achitarea. Într-un final, am reușit să plec abia recent, în noiembrie 2022. Am încercat să aflu care e situația cu creditele mele, dacă sunt dată în judecată etc. și am aflat că am fost dată în căutare și am interdicție de a părăsi țara. Intenționez să vin acasă în ianuarie 2023 și am vrut să mă adresez la o firma anticolect ca să se ocupe de cazul meu. Întrebarea mea este ce se va întâmpla la întoarcerea mea în țară? Cum pot ridica interdicția si darea în căutare? Ma întorc în țară cu copilul de 2 ani și nu aș vrea să am surprize la vamă.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Pentru a afla concret care este situația dumneavoastră și care măsuri v-au fost aplicate de către instanțele de judecată urmați următorii pași:
1. Accesați pagina instanțelor de judecată la următorul link: https://instante.justice.md/
2. Alegeți judecătoria în circumscripția căreia aveți domiciliul.
3. selectați rubrica „Încheierile instanței”.
4. La rubrica „ DENUMIREA DOSARULUI” introduceți... mai detaliat numele și prenumele dumneavoastră și apăsați butonul „APLICĂ”
5. Veți găsi toate încheierile care au fost emise în privința dumneavoastră ele de principiu pot fi 2, una de căutare și una de interdicție de a părărsi țara.
- Încheierea privind căutarea dumneavoastră (dacă există), urmează a fi executată de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află ultimul domiciliu al dumneavoastră. Cînd cineva din polițiști va stabili locul aflări dumneavoastă veți fi înștiința contra semnătură de către aceștea despre necesitatea de a vă prezenta în faţa executorului judecătoresc (veți primi citație).
- Încheierea privind aplicarea interdicţiei de a părăsi teritoriul Republicii Moldova, nu prevede reținerea dumnevoastră și nici nu împiedică intrarea pe teritoriul RM, aceasta va fi un impediment la ieșire de pe teritoriul Republicii.

Pentru a ridica interdicția de a părăsi țara există 2 soluții:

1. să achitați integral suma datorată și onorariul executorului judecătoresc ca acesta să înceteze procedura de executare și să anuleze toate interdicțiile.
2. să contestați încheierea judecătorească prin care vi s-a aplicat această măsură.
Contestarea poate fi depusă în termen de 15 zile de cînd ați făcut cunoștință cu această încheiere. (dacă cineva a primit acasă cu scrisoare recomandată această scrisoare atunci termenul de atac este expirat) deși în cazul dumnevoastră dacă spuneți că sunteți dată în căutare posibil să vă puteți repune în termen.
Ca să vă creați premise de anulare a interdicției de a părăsi țara, transferați din străinătate ceva bani în contul executorului judecătoresc ca să puteți demonstra judecătorului că plecarea dumneavoastră peste hotare este unica șansă de a cîștiga bani pentru a întoarce datoriile astfel prin aplicarea interdicției nu va fi posibil întoarcerea banilor.

Atașez un text din hotărîrile instanțelor care motivează respingerea aplicării interdicţiei de a părăsi teritoriul Republicii Moldova:

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa sa a reiterat că aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara trebuie să fie prevăzută expres de lege, să aibă în origine un temei legal şi să fie aplicată doar după expirarea termenului de executare benevolă a titlului executoriu şi după întreprinderea unor eforturi rezonabile pentru a percepe datoria prin alte mijloace, astfel, încât restricţia să fie o ultimă soluţie de natură a influenţa conduita şi responsabilitatea debitorilor pentru executarea titlurilor executorii. În speţa Reiner contra Bulgariei nr. 46343/99 din 23 mai 2006, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a menţionat că ”din principiul proporţionalităţii reiese că restricţia privind dreptul de a părăsi ţara sa din cauza unei datorii neachitate nu poate fi justificată decât în măsura în care urmăreşte un scop perceperea datoriei, iar faptul că debitorul părăseşte ţara ar putea compromite şansele de a percepe suma în cauză”. Curtea Constituțională prin hotărârea nr. 7 din 05 aprilie 2011, privind controlul constituţionalităţii al art. 64 din Codul de executare, a stabilit că interdicţia de a părăsi ţara, prevăzută de art. 64 din Codul de executare, este o măsură excepţională, fiind instituită pentru asigurarea executării documentului executoriu. Mai mult ca atât, din materialele cauzei rezultă că, la 11 mai 2021, debitorul nume prenume a transferat în adresa creditorului nume prenume suma de 5 888,19 lei, prin intermediul sistemului de transferuri bănești „Western Union”, respectiv în rezultatul deplasării debitorului peste hotarele țării, creditorul a primit prin intermediului sistemului de transferuri bănești suma respectivă. Astfel, satisfacerea demersului executorului judecătoresc, ar duce la imposibilitatea debitorului de a câștiga bani, necesari pentru întreținerea sa și executarea documentului executoriu, or, potrivit materialelor cauzei, debitorul în Republica Moldova nu este încadrat în câmpul muncii.

1 decembrie 2022

Am verificat, pentru a parasi țara a fost respins de către judecător, iar cel de dare in cautare este in rubrica CERERI ȘI DOSARE PENDINTE.
La moment nu as putea întoarce toată suma, as putea pe bucăți, lunar, am vrut sa ma adresez la o companie de gen anticolect...

1 decembrie 2022
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Sunt bucuros că aveți mai multă claritate referitor la situația dumneavoastră.
Totodată pentru a vă adresa la companii de Asistență în achitarea
datoriilor la credite, decizia vă aparține.
Însă la prima vedere puțin se poate de făcut în cazul cînd deja este o hotărîre a instanței și este deja pornită procedura de executare.... mai detaliat Mai degrabă v-aș îndruma să găsiți numărul executorului judecătoresc și să discutați cu el eșalonarea plăților pentru a restitui suma datorată.
Oricum, succes dumneavoastră, cale ușoară în ianuarie, sănătate dumneavoastră și copilului. O zi bună să aveți.

1 decembrie 2022