Credite neachitate

16 ianuarie 2023 106

Bună ziua. Am datorii la credite. Judecata a avut loc, dar executorul judecătoresc spune că până nu achit toată suma datoriei, o să fie calculată o dobândă de întârziere. Întrebarea mea este: dacă există deja o hotărâre judecătorească, mai pot fi calculate dobânzi?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar

Buna ziua Mihail,

Da, se calculează dobânda conform art.24 Cod de Executare RM, și anume la cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil.

17 ianuarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Mihail, colegul meu corect te-a orientat la art. 24 CE, dar eu îți public con ținutul acestui articol Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării
(1) La cererea creditorului,... mai detaliat executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.
(3) Sub incidenţa prezentului articol nu se află documentele executorii prin care s-a dispus aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau de pedepse penale.

17 ianuarie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

......https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133291&lang=ro# să nu uităm de prevederile specifice din această lege.............totodată, Articolul 943. Anatocismul și capitalizarea

(1) Dobînda, dobînda de întîrziere sau, după caz, penalitatea se calculează numai asupra sumei de bază a obligației pecuniare (capitalului).

(2) Cu toate acestea, dobînzile se pot capitaliza și pot... mai detaliat produce dobînzi dacă s-a prevăzut expres, dar numai pentru dobînzi scadente cel puțin 12 luni.

(3) Dobînda de întîrziere sau, după caz, penalitatea nu se poate capitaliza.

(4) Orice clauză contrară dispozițiilor prezentului articol este lovită de nulitate absolută.

Cu toate acestea, prin contractul de cont curent sau de depozit ori de alt cont de plăți se poate deroga de la dispozițiile prezentului articol.............deci, trebuie mai întâi de precizat sumele de bani din hotărârea judecătorească reprezintă datoria de bază sau cu alt titlu încasate......totodată, chiar și așa, trebuie respectate prevederile legii privind contractele de credit pentru consumatori ...acolo sunt niște limite ale sumele care pot fi încasate de la consumator....................o eventuală încheiere a executorului judecătoresc poate fi contestată..........

18 ianuarie 2023