Creditele fostului soț

4 decembrie 2023 3

Bună ziua. În 2021 eu și fostul soț ne-am separat, dar am divorțat un an mai târziu. În această perioadă el a luat mai multe credite, bani pe care i-a cheltuit în interes propriu. Eu nu am știut despre aceste datorii. Avem un an de când am divorțat. Aș vrea să știu dacă nu voi avea probleme din cauza datoriilor fostului soț, pe care nu le achită. După divorț cei doi copii comuni au rămas la întreținerea mea, el nu contribuie cu nimic. Sunt plecată peste hotare. Anul trecut am venit acasă și totul a fost bine. Acum vreau să vin iar în concediu și aș vrea să știu dacă nu voi avea probleme la trecerea frontierei.

Jurist comments 3

Download discussion
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

la trecerea frontierei probleme nu puteți avea nicidecum din cauza datoriilor fostului soț...........ceea ce ține de situația în care fostul soț este acționat în judecată, se obține o hotărâre judecătorească de încasare de la el a unei sume de bani, apoi se transmite la un executor judecătoresc........executorul judecătoresc poate urmări... mai detaliat pentru executarea hotărârii judecătorești cota-parte a soțului din bunurile proprietate comună în devălmășie a soților chiar și divorțați, dacă bunul respectiv a fost obținut în perioada căsătoriei și este apreciat ca bun proprietate comună în devălmășie a foștilor soți........probleme pot fi mai mult în cazul bunurilor înregistrate în registrele de publicitate, în special bunuri imobile și automobile care ar fi apreciate ca prorpietate comună în devălmășie a soților,/foștilor soți........executorul judecătoresc poate identifica aceste bunuri prin registrele de publicitate...............dar, în orice moment, aveți opțiunea de a solicita prin instanța de judecată declararea unor bunuri ca proprietate personală a Dvs, dacă aceste bunuri au fost obținute de Dvs în perioada în care familia nu exista, v-ați separat și nu aveați buget comun (chiar dacă încă căsătoria nu era desfăcută oficial)........

5 decembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobîndite de către el în perioada cît soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.

Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor

(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi... mai detaliat cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.

(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

5 decembrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Alina, eu vreau să vă atenționez, dacă hotărârea cu titlu executoriu a ajuns la executor în procedură, ultimul se v-a stărui să vă atragă și pe DVS la achitarea datoriilor, executoriu se orientează conform Codului familiei Articolul 20. Proprietatea în devălmăşie a soţilor.

(1) Bunurile dobîndite de către soţi... mai detaliat în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei.

(2) Sînt proprietate în devălmăşie bunurile procurate din contul:

a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din:

- activitatea de muncă;

- activitatea de întreprinzător;

- activitatea intelectuală;

b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);

c) altor mijloace comune.

(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

(4) Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.

(5) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia. Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobîndite de către el în perioada cît soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia. DVS o să trebuiască să dovediți, ce proprietate a fost dobândită în devălmășie, Executorul e în drept să emită mai multe încheieri de interdicții.

6 decembrie 2023