Creditorii au ridicat masina pusa in gaj si au evaluat-o la un pret de nimic

25 septembrie 2021 48

Bună ziua. Am contractat un credit in marime de 25.000 lei si am pus in gaj automobilul. Pretul automobilului pe piata era la acel moment 3.500-5.500 Euro. Am rambursat în jur de 10000 lei, dupa care nu am mai putut. Suma datoriei cu penalitați s-a oprit la 35.000 lei. Recent, în timp ce eram la serviciu, au venit creditorii și au ridicat automobilul cu evacuatorul. Soția era acasa, dar nu au preintampinat-o. M-au sunat abia seara sa ma anunte. Mașina era întreagă, însa peste o saptamana mi-au trimis o poza și mi-au spus ca motorul este dezmembrat, iar expertul a estimat costul masinii la 14.300 lei, dupa care au vandut-o. Pretul actual pe piata a unei masini similare este de 2.000 Euro. Creditorii au facut toate acestea fara sa ma preintampine, nu mi-au dat posibilitatea sa fac expertiza alternativa. Acum mi-a venit chemare in judecata pentru datorie de 15.000 lei. Însa costul real al mașinii acoperea de 3 ori suma aceasta. Creditorii au acționat legal? Ce șanse am sa ma descurc? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Vladimir, statutul DVS pe cauza dată e pîrît, eu vă aduc la cunoștiință ce spune Codul de procedură civilă Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei... mai detaliat pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar. DVS sunteți în drept să înaintați o referință în judecată, unde o să aduceți probe de confirmare. Dacă DVS nu sunteți în stare să întocmiți o așa referință, puteți să apelați la telefonul 068669950 și noi v-om discuta mai amănunțit.

26 septembrie 2021