Creditul unei persoane decedate

2 februarie 2023 168

Buna ziua. Mama mea a decedat recent. Ea are luat un credit de la o companie de microfinantare si a pus casa in gaj. Deoarece creditul nu a fost rambursat, creditorul a apelat la judecata, care a avut loc deja. Datoria se ridica la 55.000 de lei. In casa care este pusa in gaj locuieste tatal meu, care nu poate lucra din motiv de boala si doi frati minori. E posibil sa reducem suma datoriei, sa se faca un recalcul cumva? Multumesc.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Maria Gogu
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor


Bună ziua Dna Maria,
Mai întâi de toate vă sugerezi să deschideți singură procedura succesorala la un notar din localitatea Dvs deoarece în conformitate cu art. 2541 din Codul Civil al R.MD, poate deschide procedura succesorala compania de microcreditare și ulterior solicita cheltuielile suportate, care uneori pot fi exagerate.
În... mai detaliat ceea ce vizează plata datoriei care este deja de 55.000 lei, puteți să expediați o cerere la compania de microcreditare prin care să solicitați casarea din penalitate și comision și să stabiliți un grafic prin care benevol să achitați lunar pentru a stinge datoria acumulată.
Totodată, analizați hotărârea de judecată și vedeți dacă poate fi atacată la Curtea de Apel sau Curtea Supremă de Justiție deoarece pot exista situații când dobânda contractuală, penalitatea sau comisionul poate fi exagerat.

2 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua!
În acest caz sunt mai multe nuanțe.

În primul rând trebuie de precizat cui a aparținut bunul imobil cu drept de proprietate (bun obținut până la căsătorie/donație de către mama Dvs sau e bun obținut în căsătorie).

Dacă mama Dvs e unicul proprietar, atunci vă adresați la notar cu privire... mai detaliat la acceptarea moștenirii sau după expirarea unui termen de 3 luni (dacă nu ați depus cerere de renunțare la moștenire) se consideră că ați acceptat tacit moștenirea.

Articolul 2185. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
(1) Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.
(2) În concurs cu clasa a doua de moștenitori sau cu bunicii, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/2 din masa succesorală, indiferent de numărul moștenitorilor. Dacă sînt în viață atît bunicii, cît și descendenții bunicilor, soțul supraviețuitor primește cota și din cealaltă cotă succesorală de 1/2 care, conform art. 2180, ar fi trebuit să revină descendenților.
(3) Stabilirea cotei succesorale a soțului supraviețuitor se face cu preferință față de stabilirea cotelor succesorale ale moștenitorilor cu care acesta concurează.
(4) În lipsa moștenitorilor de clasa întîi și a doua și dacă bunicii nu sînt în viață sau dacă aceștia au decăzut din dreptul la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire.

În situația în care casa aparține atât mamei cât și tatălui Dvs (bun obținut în căsătorie) atunci vorbim doar de 1/2 din casă...moștenirea tot se referă la 1/2 din casă.

Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor
(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.

(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

Referitor la reducerea sumei datoriei:
Din moment ce judecătorul a emis o hotărâre ea este obligatorie pentru părți, iar dacă nu sunteți de acord cu aceasta urmează să depuneți o cerere de apel în termenul legal.
Din practică, companiile de microfinanțare nu reduc suma din moment ce au o hotărâre în favoarea lor.
Puteți solicita doar achitarea sumei într-un alt grafic, explicând situația dificilă.

3 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Codul de executare mai prevede:
Articolul 78. Obligaţia de a suspenda executarea şi termenele
de suspendare a executării
(1) Executorul judecătoresc este obligat să suspende executarea documentului executoriu... mai detaliat în cazul:
a) încetării din viaţă a debitorului, al declarării dispariţiei lui fără urmă sau al declarării decesului lui, dacă raportul juridic stabilit de instanţa de judecată admite succesiunea în drepturi – pînă la determinarea succesorului în drepturi şi admiterea succesiunii în procedura de executare;

Articolul 103. Urmărirea bunurilor debitorului decedat
(1) În cazul decesului debitorului, urmărirea bunurilor lui va continua la ultimul său domiciliu, după admiterea succesiunii de drepturi.
(2) În cazul în care minorii au vocaţie succesorală, executarea începută se va suspenda pînă la desemnarea reprezentantului lor legal.
(3) Dacă executarea nu a început pînă la decesul debitorului, documentele executorii nu se vor executa decît după expirarea a 10 zile de la data expedierii copiei de pe documentul executoriu la locul deschiderii succesiunii pe numele celui care a lăsat moştenirea, fără a se arăta numele şi calitatea fiecărui moştenitor.

3 februarie 2023