Cu ce masuri trebuie sa intervina administratia blocului in cazul inundarii intre vecini?

2 august 2019 22

S-a produs o inundare intre vecini. Vecinul nu vrea sa recunoasca. Administratia nu vrea sa intervina. Mersi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Andrei!

În acord cu prevederile Legii privind condominiul în fondul locativ organele de conducere ale ACC nu pot interveni în acest sens. Cel puțin drepturile și obligațiile stipulate de lege nu le conferă careva împuternicit și statut de autoritate care sa constate și/sau evalueze prejudiciile aduse terțului în atare situație.... mai detaliat
Urmează sa va adresați la un expert inclus în Registrul de stat al experților în vederea evaluării prejudiciului care vi s-a cauzat.
Costul serviciilor expertului variază în dependență de gradul de calificare și experienta acestuia.
Dupa ce aveți raportul de expertiza extrajudiciară expediați vecinului o notificare cu aviz de recepție și solicitați achitarea costului reparației necesare de efectuat.
Totodată, aveți dreptul de a solicita și daune-interese pentru inconvenientele create urmare a scurgerilor de apă ce au dus la inundarea locuinței Dvs. și înrăutățirea condițiilor de trai.
Dacă, până la remedierea situației locuiți în alta parte sau pierdeți un venit aveți dreptul sa pretindeți și încasarea acestor prejudicii.

În cazul în care vecinul vinovat de prejudiciul cauzat nu dă curs notificării expediate adresați-vă în instanta de judecată.
Odata cu inițierea acțiunii în justiție solicitați și aplicarea masurilor de asigurare.


Succes.

3 august 2019