Cu ce rămân eu (soțul) dacă divorțez?

28 mai 2024 3

Bună ziua. Suntem pe cale să divorțăm. Avem împreună doi copii minori și un apartament procurat împreună (eu am contribuit mai mult la procurarea acestuia). După divorț, cu cine vor rămâne copiii? Ce se va întâmpla cu apartamentul și bunurile din acesta? Cu ce rămân eu?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Copii pot rămîne cu oricine din părinți - la decizia dumneavoastră. În caz de neînțelegere referitor la domiciliul copiilor, aceasta o va decide instanța de judecată.
Cu referire la partajul apartamentului, dacă acesta a fost dobândit în timpul căsătoriei atunci fiecare soț are dreptul la 1/2 din acesta, idiferent cine... mai detaliat a contribuit mai mult la procurarea apartamentului.

29 mai 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

în calitate de coproprietar, aveți dreptul de a locui în apartament oricând.....conform legii, oricare din coproprietari poate solicita încetarea proprietății comune în orice moment......în acest caz, sau se vinde unei terțe persoane sau unul din coproprietari cumpără cota-parte a celuilalt...........dacă există litigii privind determinarea cotelor-părți din proprietatea comună și /sau... mai detaliat încetarea proprietății comune, atunci se poate de solicitat încetarea proprietății comune chiar și prin instanța de judecată, existând 2 modalități de partaj.....sau unul din coproprietari solicită transmiterea întregului bun în proprietatea sa cu achitarea prețului cotei-părți celuilalt coproprietar sau se poate vânzarea bunului prin executorului judecătoresc la prețul de piață și împărțirea prețului între coproprietari proporțional cotelor-părți.....pentru detalii....tel.069615655..........bunurile mobile din apartament dacă sunt proprietate comună în devălmășie, de asemenea, pot fi partajate dacă aveți litigii.....

29 mai 2024