Cu cine raman copiii daca nu suntem casatoriti

1 martie 2024 3

Buna ziua. Am trait cu un barbat, fara a fi casatoriti, timp de 7 ani si avem impreuna doua fetite - una in varsta de 3 ani jumate si una de 2 ani. Acum neam despartit si el ma ameninta ca o sa-mi ia copiii prin judecata, daca nu ma intorc la el si nu voi putea face nimic. Imi fac griji, pentru ca stiu ca parintii lui pot sa dea mita pentru a castiga procesul. Ce sa fac in aceasta situatie?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Iuliana, copii rămân cu mama. Ca atare DVS ați convețuit cu bărbatul timp de 7 ani, dispărțirea n-a avut loc prin judecată. De dorit, ca DVS să vă adresați în judecată pentru a sabili locul de trai a copiilor cu DVS. Dacă concubinul o să încearce primul să... mai detaliat se adreseze în judecată, statutul DVS o să fie pârâtă, conform Codului de procedură civilă, DVS aveți drepturi, să prezentați o referiță și probe, eu vă prezint ce spune legea Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar. Puteți apela la viberul meu de pe telefonul +37368669950.

2 martie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

.....ținând cont de vârsta, genul ș.a., instanța de judecată va stabili domiciliul copiilor cu mama
....... puteți solicita pensie de întreținere a copiilor prin instanța de judecată......dacă ceva apelați .tel.069615655

2 martie 2024