Cu privire la calcularea concediului anual de odihna persoanei care cumulează 45% din alta funcție pe lângă funcția de bază.

1 octombrie 2019 12

Persoana care cumulează in aceeași instituție 45% din altă funcție pe lângă cea de bază 1,0 unitate, are dreptul la concediu de odihna pentru funcția cumulată?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform al. 3-6, art. 267, Codul Muncii:

Articolul 267. Dispoziţii generale
...
(3) Munca prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi.

(6) Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

Articolele 271, 272, legea sus-menţionată prevede următoarele:

Articolul 271.... mai detaliat Durata timpului de muncă şi a timpului de odihnă la locul de muncă prin cumul
Durata concretă a timpului de muncă şi a timpului de odihnă la locul de muncă prin cumul se stabileşte în contractul individual de muncă, ţinîndu-se cont de prevederile prezentului cod (titlul IV) şi ale altor acte normative.

Articolul 272. Concediul de odihnă anual al salariaţilor care prestează muncă prin cumul
(1) Salariaţii care prestează muncă prin cumul beneficiază de un concediu de odihnă anual, plătit conform funcţiei sau specialităţii cumulate, care se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază.
(2) Concediul pentru munca prin cumul se acordă conform duratei stabilite pentru funcţia sau specialitatea respectivă la unitate, indiferent de durata concediului la locul de muncă de bază. Salariatul beneficiază de un concediu suplimentar neplătit în cazul în care durata concediului la locul de muncă prin cumul şi la locul de muncă de bază diferă.
(3) Plata indemnizaţiei de concediu sau a compensaţiei pentru concediul nefolosit se efectuează pornindu-se de la salariul mediu pentru funcţia sau specialitatea cumulată, determinat în modul stabilit de Guvern.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113032&lang=ro

Servus

2 octombrie 2019