Plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior și restituirea în bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire

16 februarie 2021 15

Bună ziua! Eu absolvesc anul acesta universitatea, studii de zi, la buget. UUrmează să fiu repartizată la lucru în școală. Eu nu vreau să lucrez după repartizare ori să continuu studii în domeniul educației. Întrebarea mea este dacă trebuie să restitui în bugetul de stat cheltuielile pentru instruire, în cazul că tatăl meu a decedat circa 20 de ani în urmă?
Mă bazez pe HG 923/2001
4(2). Restituirea în bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire nu se răsfrânge asupra elevilor/studenților în caz de:
1) continuare, în același an academic, a studiilor la următorul nivel de învățământ în domeniul Educație;
2) stabilire a gradului de dizabilitate accentuată și severă;
3) încorporare în serviciul militar;
4) decesul unuia dintre părinți.