Cum adăugăm alți pârâți și intervenienți în proces?

27 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Cum este posibil de adăugat alți pârâți și intervenienți la cererea de chemare în judecată, care a fost deja depusă în instanță ?

Jurist comments 2

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Pentru a introduce în proces intervenienți, depuneți o cerere în acest sens.

Codul de procedură civilă prevede:
Articolul 65. Intervenientul principal (intervenientul care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului)

(1) Orice persoană interesată poate interveni într-un proces ce se desfăşoară între alte persoane. Intervenţia este în interesul propriu cînd intervenientul... mai detaliat invocă un drept al său asupra obiectului litigiului sau un drept legat de acesta.
(2) Intervenientul principal poate interveni în proces pînă la închiderea dezbaterilor judiciare în primă instanţă, înaintînd acţiunea către una sau către ambele părţi în modul prevăzut de prezentul cod. Intervenientul principal are drepturi şi obligaţii de reclamant.
Articolul 67. Intervenientul accesoriu (intervenientul care nu formulează pretenţii proprii
asupra obiectului litigiului)
(1) Persoana interesată într-un proces pornit între alte persoane poate interveni în el alături de reclamant sau de pîrît pînă la închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă dacă hotărîrea pronunţată ar putea să influenţeze drepturile sau obligaţiile lui faţă de una din părţi.

27 noiembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Cum a indicat colegul, orice acțiune de intervenție în proces se face prin depunerea cererii. În dependență de cerințele sau pretențiile formulate, instanță de judecată, prin emiterea unei încheieri, va da persoanei statut procesual.

28 noiembrie 2023