Cum ar fi corect sa ma comport ?

16 decembrie 2017 51

Sunt acuzat de tatal meu, precum ca as intretine relatii non formale cu mama mea. Nu are nicio dovada, dar asa continua sa insiste. Viata mi s-a transformat intr-un cosmar.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

În cazul în care sunteți într-o situație critică sau de criză și dacă luând în considerație circumstanțele situației descrise de dvs., ajungeți la concluzia că există un pericol eminent pentru integritatea dvs. fizică sau psihică, trebuie să știți că organele abilitate (ex. Poliția) pot să intervină în regim de urgență... mai detaliat pentru a vă ajuta.
La fel există și centre /servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie care pot să vă ofere ajutor (ex. Linia fierbinte “La Strada” - 0 800 77777).
În cazul în care apare necesitatea de a apela la ajutorul poliție, dvs. urmeză să sesizați organele abilitate (apel 902 sau cerere) cu privire la existența unor cazuri de violență în familie. Organele abilitate urmează să întreprindă acțiunile necesare în vederea soluționării situației date și pot emite în caz de necesitate un ordin de restricție de urgență sau să aplice careva sancțiuni contravenționale

***************
Cod contravențional
http://lex.justice.md/md/330333/

Articolul 781. Violența în familie
Maltratarea sau alte acţiuni violente, comise de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrităţii corporale
se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional de la 7 la 15 zile.
Articolul 782. Acte de persecuţie
Persecutarea în mod repetat a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranţa proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrînsă să-şi modifice conduita de viaţă, savîrşită prin:
a) urmărirea persoanei;
b) contactarea sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.

LEGE Nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie
http://lex.justice.md/md/%20327246/
Articolul 12. Sesizarea cazurilor de violenţă în familie
(1) Victima are dreptul să sesizeze orice caz de violenţă în familie şi să solicite protecţie.
(2) Reprezentanţilor autorităţilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie li se interzice să întreprindă acţiuni menite să descurajeze victima în denunţarea actelor de violenţă la care este supusă.
[…]
(5) Poliţia este obligată să răspundă imediat la comunicările despre cazurile de violenţă în familie şi să nu subestimeze importanţa acţiunilor de contracarare a oricăror forme de violenţă în familie.

17 decembrie 2017