Cum are rol angajarea directorului în cazul unui S.R.L. cu doi asociați?

11 august 2017 324

În cazul unui S.R.L. cu doi asociați dintre care unul urmează să îndeplinească funcția de Director Executiv, cine semnează contractul individual de muncă cu Directorul și în bază cărei împuterniciri?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Actul de constituire a societății trebuie să prevadă modalitatea de desemnare a organelor societății. Dacă actul de constituire nu prevede altfel, desemnarea și eliberarea administratorului societății ține de competența Adunării generale a asociaților. În cazul descris, dacă actul de constituire nu prevede altffel, cei 2 asociați trebuie să convoace Adunarea... mai detaliat generală a asociaților, să includă subiectul pe ordine de zi, să decidă (prin vot) desemnarea administratorului, după care să perfecteze în scris hotărârea adunării și să o prezinte, împreună cu datele de identitate ale administratorului astfel desemnat și un specimen de semnătură a acestuia, pentru înregistrare în Registrul de stat.

11 august 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

Angajatorul este administratorul persoanei juridice cu scop lucrativ. Iar calitatea de administrator o are persoana desemnată de către Adunarea Generală a Asociaților.

Nu este obligatoriu ca administrator al persoanei juridice cu scop lucrativ să fie unul dintre asociați care deține o parte socială.

De asemenea, societatea poate fi administrată și de... mai detaliat 2 sau mai multe persoane concomitent, constituindu-se astfel un consiliu de administrare.

Succese!

26 august 2017