Cum as putea scoate banii de la un om care imi este dator?

25 iulie 2017 513

Am dat bani unui om pentru am face o lucrare (instalarea si montarea caldurii in casa), contract cu el nu am, dar, am recipisa semnata de el cu xerocopia buletinului lui, precum si stampila srl dumnealui. I-am dat 30.000 mii lei.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
E foarte bine că ați întocmit recipisa, dumneavoastra liber puteți să vă adresați în instanţa de judecată, dar mai întâi veți expedia debitorului, fie la domiciliu sau la adresa SRL., o somaţie de plată, cu propunerea de a achita datoria, indicând concomitent şi consecinţele negative ale neplăţii datoriei: încasarea... mai detaliat procentelor, taxa de stat, cheltuielile pentru asistenţa juridică suportate etc.
În cazul în care debitorul nu întoarce datoria până la data limită indicată în somaţie, dumneavoastră sunteți în drept să vă adresați în instanţa de judecată cu o acţiune privind încasarea forţată a datoriei.
Deasemenea vă puteți adresarea în instanţă în procedura de ordonanţă. Acest fapt înseamnă că dumneavoastră depuneți o cerere în judecată, achitând doar 50% taxa de stat, apoi judecătorul singur ia decizia, fără să cheme părţile şi în afara unei şedinţe de judecată. Judecătorul va emite ordonanţă judecătorească, şi o expediază debitorului. Dacă timp de 10 zile debitorul nu depune obiecţii, se emite al doilea exemplar al ordonanţei, care este şi titlu executoriu.
Cu titlul executoriu obţinut, dumneavoastră vă adresați la un executor judecătoresc care va pune în executare dispoziţiile cu caracter civil din titlul executoriu prin toate căile legale.
Și desigur trebuie să cunoașteți că, de regulă, procesele judiciare sunt foarte anevoioase şi de lungă durată. De aceea, ar fi bine, înainte de a vă adresa în instanţa de judecată, să încercaţi soluţionarea litigiului pe cale amiabilă.
Mult succes!!!

26 iulie 2017